Noticies

Obres al Carrer dels Arbres

A partir del proper dilluns dia 18/05/2020 s’iniciaran les obres per renovar la xarxa d’abastament d’aigua al carrer dels Arbres, entre el carrer Balmes i el carrer Taquígraf Garriga. Arrel d’aquestes obres es podran esdevenir talls puntuals del subministre d’aigua, que es comunicaran amb antelació.

Llicencia amb numero d’expedient 53955 RE 1831 (E/001209-2020).