Lang

LA QUALITAT DE L’AIGUA

L’aigua potable és un dels aliments més controlats, tant pels gestors del servei com per les administracions públiques. Aigües d’Esparreguera Vidal SA. compleix amb escreix tots els requisits i controls que fixen les autoritats sanitàries.

Controls de l’aigua

L’aigua subministrada passa diversos autocontrols diaris realitzats amb mostres de les diferents zones on efectuem el subministrament. Aquestes inspeccions són complementades amb aparells analitzadors automàtics que controlen el nivell de desinfectant i amb proves organolèptiques de l’aigua, que analitzen el gust, l’olor, el color, la terbolesa i altres paràmetres, sempre d’acord amb el reial Decret 140/2003 i amb el Pla de vigilància de la Generalitat de Catalunya. Laboratoris reconeguts i acreditats realitzen anàlisis en els centres de tractament de l’aigua, als diferents dipòsits, a la xarxa de distribució i als punts de consum.

Podem, per tant, afirmar que l’aigua de la xarxa compleix amb les exigències sanitàries vigents.

Una vegada assegurada la qualitat de l’aigua que es subministra, el client té la responsabilitat de vigilar-la a dins dels seu habitatge, per exemple, amb un correcte manteniment de la xarxa interior.

Resultats controls xarxa(pdf) >

Petits consells pel manteniment
de la qualitat de l’aigua

El manteniment de la xarxa interior no només es realitza amb treballs de reparació, sinó que també podem assegurar la qualitat de l’aigua amb petites tasques, com ara netejar periòdicament els atomitzadors de les aixetes (cal submergir-los durant uns minuts en un producte desincrustant comercial o en vinagre i, un cop esbaldits amb aigua, els podem tornar a muntar). És un petit gest que, a més, ajuda al correcte funcionament d’aquest element estalviador d’aigua i que també convé fer amb els capçals de les dutxes, anomenats « vespers » o « carxofes ».

Desprès d’una absència perllongada és recomanable que deixem rajar les aixetes fins que entri aigua fresca des de l’exterior de la xarxa, moment en què ja podrem consumir-la amb total tranquil·litat. No cal que llencem aquesta primera aigua, la podem aprofitar per d’altres usos com, per exemple, fregar el terra o regar les plantes.