Noticias

Fase de preemergencia. RESOLUCIÓ ACC/3987/2023, de 24 de novembre

Fase de preemergència

2001188 DOGC 28112023

RESOLUCIÓ ACC/3987/2023, de 24 de novembre, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’intensifiquen determinades mesures en escenari d’excepcionalitat per sequera a les unitats d’explotació Embassaments Ter-Llobregat, Embassaments Llobregat i Embassaments Ter, d’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.