VIDAL S.A
AIGÜES D’ESPARREGUERA
Som una empresa local que gestiona l’abastament d’aigua d’aproximadament 10.400 abonats, exclusivament d’Esparreguera. Ho fem des de les nostres oficines centrals al carrer Gran, 76, on disposem d’uns sistemes de telecontrol que gestionen més de 130 km de xarxa i 10 dipòsits de distribució, distribuint una mitjana de 4.500 m³ diaris.
Objectius bàsics de la nostra empresa

Un dels objectius bàsics de la nostra empresa és millorar cada dia el servei, la distribució i la qualitat de l’aigua.

Contínuament es fan treballs de renovació de la xarxa instal·lant tubs de polietilè d’alta densitat amb una pressió mínima PN10, es renoven escomeses, s’instal·len vàlvules de sector, hidrants, etc.

Ens procupa la salut

En l’aspecte sanitari, cal destacar que tots els dipòsits de distribució compten amb analitzadors de clor en continu, controlats i visualitzats des del comandament central.

A més, anualment s’efectuen més de 5.120 analítiques, tant diàries com mensuals i anuals, de les quals reben còpia l’ajuntament d’Esparreguera i el departament de sanitat, que efectua inspeccions periòdiques.

Normatives i regulacions

És important destacar que la norma bàsica que regula la sanitat de l’aigua és el Reial Decret 3/2023, el Reial Decret 214/2016 i el Real Decret902/2018, i que el nostre objectiu és fer-ne un compliment estricte.

Per això, Aigües d’Esparreguera Vidal SA compta amb un equip multidisciplinar de professionals especialitzats, entre ells un enginyer i una llicenciada en ciències ambientals que vetllen per la qualitat de l’aigua.

Derivat dels Reials Decrets hi ha les normatives elaborades per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, i contingudes en el Programa de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà.

La gestió de l’abastiment d’aigua

Un dels aspectes principals de la gestió de l’abastament d’aigua és conèixer en profunditat la xarxa i identificar-ne els punts febles.

La digitalització de tota la xarxa amb un sistema d’informació geogràfica GIS, combinat amb un equip de telecontrol de la xarxa i dels dipòsits de distribució, permet analitzar i optimitzar el servei i, per tant, programar les millores necessàries, moltes de les quals ja varen ser previstes l’any 2007 a l’hora de presentar l’oferta de concessió al nostre consistori.

H

HISTÒRIA

La esparreguerina societat Vidal i Cia. fou fundada el mes de maig de 1861.

2

INFO. CORPORATIVA

Aigües Vidal d’Esparreguera S.A.
CIF A08112823

O

CONTACTE

Contacti amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que tingui.