Lang

QUI SOM?

Som una empresa de 14 treballadors que gestiona l’abastament d’aigua d’aproximadament 5 abonats, exclusivament d’Esparreguera. Ho fem des de les nostres oficines centrals al carrer Gran, 78, on disposem d’uns sistemes de telecontrol que gestionen més de 115 km de xarxa i 12 dipòsits de distribució, distribuint una mitjana de 4.300 m³ diaris.

Un dels objectius bàsics de la nostra empresa és millorar cada dia el servei i la qualitat de l’aigua. A tall d’exemple, només durant els últims 8 anys s’han instal·lat uns 19 km de noves canonades (totes de PE d’alta densitat i amb una pressió mínima de PN10), s’han renovat unes 2 espomeses i s’han instal·lat més de 250 vàlvules de sector.

En l’aspecte sanitari, cal destacar que tots els dipòsits de distribució compten amb analitzadors de clor en continu, controlats i visualitzats des del comandament central. A més, durant l’any 2010 es van efectuar un total de 5120 analítiques, tant diàries com mensuals i anuals, de les quals reben còpia l’ajuntament d’Esparreguera i el departament de sanitat, que efectua inspeccions periòdiques.

És important destacar que la norma bàsica que regula la sanitat de l’aigua és el RD 140/2003 i que el nostre objectiu és fer-ne un compliment estricte. Per això, Aigües Vidal compta, a la seva plantilla, amb un enginyer i una llicenciada en ciències ambientals la qual es dedica exclusivament a l’àrea sanitària. També cal saber que l’empresa pública ATLL ha efectuat inversions per millorar la qualitat de l’aigua a l’ETAP d’Abrera per un valor de 60 milions d’euros, cosa que suposa un gran pas per rebre aigua de molta més qualitat al nostre poble.

Un dels aspectes principals de la gestió de l’abastament d’aigua és conèixer-ne els punts febles. La digitalització de tota la xarxa amb sistemes GIS ens ha permès censar aquests punts i, per tant, programar les millores necessàries, moltes de les quals ja varen ser previstes l’any 2007 a l’hora de presentar l’oferta de concessió al nostre consistori.

Tot plegat, amb l’afany de donar un servei ininterromput els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia, amb la màxima qualitat sanitària de l’aigua.

HISTÒRIA

Aigües Vidal va ser fundada l’any 1861 per en Cristòfol Vidal i 52 socis més, desprès de trobar una deu important d’aigua a la zona de Can Llates. L’objectiu inicial de la societat fou construir un aqüeducte subterrani de quasi 2 km de llarg per transportar l’aigua pel sistema de gravetat fins al poble. La formalització de la societat es va fer davant del notari Enric Casas el 12 de febrer de 1862.

En el disseny de l’obra, va col·laborar l’enginyer Josep Puig i Llagostera, un dels fills del fundador de Can Sedó.

Després de superar les dificultats saesde, aconseguint recursos a través de préstecs i crèdits, l’aqüeducte es va enllestir tres anys més tard, deixant enrere els durs treballs d’excavacions subterrànies fetes a pic i pala i amb llums de ganxo, majoritàriament pels propis socis.

L’aigua va brollar per primer cop a Esparreguera el diumenge de Festa Major de l’any 1864, a través d’una font construïda arran de terra a la plaça de l’església. L’ajuntament hi va assistir en corporació, presidit pel batlle Antoni González i Oliver i acompanyat pel president de la societat, el Sr. Agustí Pagés, i els socis.

Fins aquell moment, la població d’Esparreguera no disposava d’aigua corrent a les llars, de la mateixa manera que succeïa a la majoria de pobles del país. Els veïns agafaven l’aigua dels pous que hi havia a moltes cases, de les cisternes de pluja i de les fonts públiques del Torrent Mal, la Gorgonçana i el Boter. El 1864, Esparreguera tenia una població de 3.090 habitants i disposava de vuit fàbriques de paraires amb un total de 411 empleats, a més d’una bona activitat agrícola.

La companyia Vidal i Cia va obtenir l’autorització administrativa per l’explotació de la font, la canalització i la distribució de l’aigua a la vila mitjançant una reial ordre del Ministeri de Foment de data 20 de maig de 1864, durant el regnat d’Isabel II.

El 20 de maig de 2011 la companyia ha complert 150 anys i això ens converteix en la segona empresa de subministrament d’aigua més antiga de Catalunya, per darrera d’Aigües de Vilassar, que fou fundada el 1847.

Actualment, la societat Aigües d’Esparreguera Vidal, S. A. és la successora de Vidal i Cia. Jurídicament, es tracta d’una societat anònima, constituïda el dia 21 de maig de 1959, davant el notari Sr. Gumersindo López, de Sant Sadurní d’Anoia, i subjecta als seus estatus i a la Llei de Règim Jurídic de les societats anònimes.

El juny de 2007 es va formalitzar amb l’ajuntament d’Esparreguera un contracte de concessió de 25 anys de durada per la gestió de l’abastament d’aigua a la vila. Això va ser possible desprès d’un procés molt llarg i negociat, encetat per una comissió municipal creada específicament per tractar sobre el futur de l’aigua potable al nostre poble.

Durant la seva història recent, la societat ha gestionat moltes sequeres gràcies a la posada en marxa de l’ETAP de Can Claramunt, una infraestructura capaç de potabilitzar 1000 m3/dia d’aigua que ha estat cabdal per superar l’escassetat dels anys 80. A la dècada dels 90, l’arribada de l’aigua de l’ens públic Aigües Ter Llobregat va permetre fer front a les noves demandes derivades del gran creixement de la vila. Actualment, podem fins i tot rebre aigua de la dessaladora del Prat de Llobregat.

Una premissa bàsica per la gestió de l’abastament d’aigua al nostre poble és donar un servei ininterromput 24 hores al dia, amb cabal i pressió suficients i amb una qualitat que compleixi tots els paràmetres fixats per la normativa sanitària.