VIDAL S.A.
CANVI DE NOM DE LA PÒLISSA DE SUBMINISTRAMENT

SOL·LICITI-HO A L'OFICINA:

DOCUMENTS A PRESENTAR:

Per a usos domèstics
– Acreditació de la propietat de l’edifici (fotocòpia escriptura de propietat), autorització del propietari (contracte de lloguer, etc), o declaració responsable, o comunicació prèvia.
– Fotocòpia DNI o NIF
– Cèdula d’habitabilitat (obra nova i habitatges de més de 15 anys)

Per a usos comercials, industrials, hidrants, boques de càrrega i boques contra incendis
– Acreditació de la propietat de l’edifici (fotocòpia escriptura de propietat), autorització del propietari (contracte de lloguer, etc), o de la relació jurídica d’ocupació del inmoble.
– Fotocòpia DNI o NIF
– Declaració responsable, o comunicació prèvia, o llicència d’obertura de l’ajuntament.

NOTA IMPORTANT
En cas de que delegueu el tràmit en una altre persona, haureu de portar una autorització signada pel titular autoritzant-la a signar el contracte. No es parteixen rebuts, s’ha de fer el canvi de nom a principis o finals del periode de facturació (bimestral).
Els costos del tràmit seran carregats al compte bancari que ens ha facilitat a no ser que ens notifiqui el contrari.

SOL·LICITI-HO ONLINE:

Carregant...
OFICINES

AIGÜES D'ESPARREGERA
VIDAL S.A.

Carrer Gran, 76
08292 Esparreguera
(Barcelona)

H

LA COMPANYIA

Som una empresa que gestiona l’abastament d’aigua a Esparreguera.

2

NOTÍCIES

Estigui al dia de les últimes notícies i comunicats d’aigües d’Esparreguera.

O

FAQS

Consulti les respostes a les preguntes realitzades més freqüentment.