VIDAL S.A.
AIGÜES D’ESPARREGUERA
Aigües d’Esparreguera Vidal S.A. treballa contínuament per garantir la qualitat de l’aigua i complir amb tots els requeriments higiènic-sanitaris establerts per la legislació vigent, amb la finalitat de protegir la salut de les persones.
La preocupació per l’aigua i el mal ús que en fem es tradueix en la promulgació de normes i declaracions de principis per tal de preservar-la com a font de vida, no tan sols per a l’ésser humà, sinó per a tots el organismes vivents del nostre planeta, amb els quals, recordem-ho, formem una sola unitat dins la natura.
GESTIONS
RECURSOS ONLINE
VIDAL S.A.
COMUNICATS OFICIALS
H

LA COMPANYIA

Som una empresa que gestiona l’abastament d’aigua a Esparreguera.

2

NOTÍCIES

Estigui al dia de les últimes notícies i comunicats d’aigües d’Esparreguera.

O

CONTACTE

Contacti amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que tingui.