VIDAL S.A.
ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE

INFORMACIÓ DEL CREDITOR

Identificador del creditor: ES89000A08112823

Nom del creditor: Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

Nom del carrer i número: Carrer Gran, 76

Codi Postal – Població: 08292 – Esparreguera

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu (A) AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL S.A. a enviar ordres a la vostre entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL S.A.

Entre altres teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.

NOTA IMPORTANT
No es parteixen rebuts, s’ha de fer el canvi d’IBAN a principis o finals del període de facturació (bimestral).

INFORMACIÓ DEL DEUTOR

Carregant...
OFICINES

AIGÜES D'ESPARREGERA
VIDAL S.A.

Carrer Gran, 76
08292 Esparreguera
(Barcelona)

H

LA COMPANYIA

Som una empresa que gestiona l’abastament d’aigua a Esparreguera.

2

NOTÍCIES

Estigui al dia de les últimes notícies i comunicats d’aigües d’Esparreguera.

O

FAQS

Consulti les respostes a les preguntes realitzades més freqüentment.