VIDAL S.A.
INFORMACIÓ CORPORATIVA
Aigües d’Esparreguera Vidal S.A. treballa contínuament per garantir la qualitat de l’aigua i complir amb tots els requeriments higiènic-sanitaris establerts per la legislació vigent, amb la finalitat de protegir la salut de les persones.

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

Carrer Gran, 76
08292 Esparreguera

CIF A08112823
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona
Tom 32419   |   Foli 174   |   Fulla B-63202

H

LA COMPANYIA

Som una empresa que gestiona l’abastament d’aigua a Esparreguera.

2

HISTÒRIA

La esparreguerina societat Vidal i Cia. fou fundada el mes de maig de 1861.

O

CONTACTE

Contacta amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que tinguis.