VIDAL S.A.
INFORMACIÓ CORPORATIVA

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

Carrer Gran, 76
08292 Esparreguera

CIF A08112823
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona
Tom 32419   |   Foli 174   |   Fulla B-63202

H

LA COMPANYIA

Som una empresa que gestiona l’abastament d’aigua a Esparreguera.

2

HISTÒRIA

La esparreguerina societat Vidal i Cia. fou fundada el mes de maig de 1861.

O

CONTACTE

Contacti amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que tingui.