Noticies

Alerta per sequera hidrològica

Declaració entrada en alerta per sequera hidrológica de la Unitat Ter-Llobregat.

Les restriccions d’aigua s’apliquen de la següent manera:

  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg agrícola).
  • Reducció de les dotacions per a reg de parcs i jardins; prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials etc. i de manegues d’aigua per neteja de carrers, façanes, vehicles, etc.
  • S’estableixen limitacions a l’ompliment parcial de piscines d’aigua dolça.

S’estableix un dotació màxima de 250 litres per habitant i dia