Noticies

Emergència sequera Fase I

Emergencia I

Resolució ACC/2020/2024, d’1 de febrer, pel qual es declara l’estat d’emergència I per sequera hidrològica a les unitats d’explotació Embassaments del Ter -Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d’alerta de la unitat d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona i s’actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica. Resolucio AgenciaCatalanaAigua2202024 Emergencia I