Comunicats

Anunci addicional a la convocatòria de junta ordinària i extraordinària d’accionistes

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 27 d’agost de 2020

ANUNCI ADDICIONAL A LA CONVOCATÒRIA DE JUNTA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES D’AIGÜES D’ESPARREGUERA VIDAL, S.A. PER ALS DIES 3 i 4 DE SETEMBRE DE 2020

(POSSIBLE DESCONVOCATÒRIA DE LA JUNTA SI ES PRODUEIX L’ENTRADA EN VIGOR DE L’ANUNCIADA PROHIBICIÓ DE REUNIONS DE MÉS DE 10 PERSONES A CAUSA DE LA COVID-19)

 

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, a la vista de les informacions aparegudes en el mitjans públics de comunicació, segons les quals el Govern de la Generalitat està tramitant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat d’una resolució per la que, com a mesura per a la prevenció de la pandèmia del Coronavirus (Covid-19), es prohibirien temporalment les reunions de més de deu persones, ANUNCIA ALS ACCIONISTES que, en el supòsit que tal prohibició de reunions de més de 10 persones entri en vigor (publicació al Diari Oficial)  i estigui vigent el dia 4 de setembre de 2020, data prevista per a la celebració en segona convocatòria de la Junta Ordinària i Extraordinària de la companyia, i atès que més de deu socis han anunciat la seva voluntat d’assistir-hi personalment, tal junta quedaria desconvocada per impossibilitat sobrevinguda de la seva celebració en tal data, i seria novament convocada per a una posterior data.

De tot això (efectivitat de la desconvocatòria i, posteriorment, nova convocatòria), se’n donarà la oportuna publicitat mitjançant la pàgina web corporativa de la companyia on s’insereix aquest anunci.

El Consell d’Administració

Atentament,

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

segell_aigues_firmat_01

C/Gran ,76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)