Comunicats

Les olors (novetats)

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 29 de gener de 2020

Després del darrer comunicat del passat 12 de desembre de 2019 la companyia vol informar de les següents novetats i resultats obtinguts.

Una vegada finalitzats els treballs intensius de recerca amb un laboratori extern consistents en la realització d’analítiques i cromotografies per mirar de trobar la procedencia de les olors, se n’ha detectat l’agent causant i podem confirmar que l’olor es genera a partir d’una reacció amb el clor.

La Companyia està treballant en la seva localització i ha començat a estudiar la instal·lació de tecnología per poder neutralitzar les olors. Aquesta fase, que durarà un temps, permetrà tornar a aprofitar l’important volum de l’aigüa de la Mina.

L’aigüa de la Mina és apte pel consum humà (Reial Decret 140/2003) tot i que ara té una anomalía en relació a l’olor.

Tanmateix, recordem que la Companyia des del dia 23 d’octubre de 2019 subministra aigua 100% provinent d’ATLL.

La companyia Aigües d’Esparreguera Vidal, S.A. segueix treballant per poder millorar la qualitat de l’aigua de la Mina en relació al seu subministrament.

Hem informat de totes les actuacions en temps i forma a tots els gestors inclòs l’Ajuntament i tant aviat tinguem més notícies ho comunicarem via web.

La Companyia no tornarà a subministrar aigua de la Mina fins a eliminar del tots les olors.

Atentament,

 

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

Segell corporatiu aigües d'Esparreguera Vidal S.A

C/Gran, 76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)