Comunicats

Missatge de la Direcció

CIF aigües d'Esparreguera Vidal S.A
Logo aigües d'Esparreguera Vidal S.A

Esparreguera, 22 de maig de 2019

La companyia Aigües Vidal, S.A. vol fer pública la següent informació:

  1. L’empresa és prestadora d’un servei esencial pel confort i benestar d e la població de la nostra localitat. Conscient d’aquesta responsabilitat, AIGÜES VIDAL, S.A. està fermament compromesa amb l’assoliment de l’excel·lència i la máxima qualitat en el desenvolupament de la seva activitat.
  2. AIGÜES VIDAL, S.A. ha estat sempre fidelment complidora amb les seves obligacions en tots els àmbits relacionats amb la seva tasca, i amb la voluntat de fer-ho en òptimes condicions. Aquests han estat sempre els principis de l’empresa dels dels seus orígens l’any 1861, i continuarà essent així.
  3. AIGÜES VIDAL, S.A. compleix amb tots els protocols d’actuació necessaris per la realització de les seves funcions en les condicions legalment exigides. Una tan llarga trajectòria només és possible amb una labor realitzada no només amb estricte compliment de la normativa vigent, sinó a més amb una clara vocació de servei i acreditat compromís amb la nostra localitat.
  4. Informacions últimament publicades només permeten perjudicar els interessos d’aquesta empresa amb una clara intencionalitat: manipular de forma evident fets. Aquesta empresa defensarà els seus interessos davant de les instàncies que corresponguin, i es reserva les accions legals oportunes per preservar la seva honorabilitat així com la de les persones que la integren.
  5. Davant de greus fets comesos per un treballador, va haver de ser practicat recentment un acomiadament disciplinari per aquesta empresa. És evident que aquestes informacions aparegudes no son més que una infustificable i inadmisible reacció davant aquest fet.
  6. AIGÜES VIDAL, S.A. seguirà vetllant pel compliment de la normativa vigent en l’exercici de les seves funcions, i en particular en materia de sanitat i salut, de la mateixa manera que ho ha vingut duent a terme sempre fins al dia d’avui.
  7. AIGÜES VIDAL, S.A. referma el seu compromís amb la vila d’Esparreguera i amb el desenvolupament de la seva activitat en condicions de máxima qualitat i servei.

Atentament,

 

Aigües d’Esparreguera Vidal S.A.

Segell corporatiu aigües d'Esparreguera Vidal S.A

C/Gran, 76 – 08292 Esparreguera
(Barcelona)